Er zijn weinig zekerheden in het leven, maar één uitspraak die we met zekerheid kunnen doen, is dat het gewicht dat we eraf krijgen er zo goed als altijd weer aankomt. De manier waarop we nu omgaan met ons gewichtsverlies managen, werkt vrijwel nooit.

Los van het cosmetische aspect, willen we ook met zijn allen het risico op chronische levensstijlziekten verminderen die geassocieerd worden met overgewicht. [1]

We weten inmiddels ook dat gewichtsvermindering op de korte termijn niet het probleem is. Daar slagen relatief veel mensen in. [2] Elk dieet of interventie kan op korte termijn een succes opleveren. Iedere PT’er heeft de tijdlijn vol staan met deze succesverhalen om zo potentiële nieuwe clienten over de streep te trekken. Als marketingtool gegarandeerd succes! De kassa moet immers rinkelen, mensen.

Jarenlang is gedacht dat gewichtsverlies geleidelijk en langzaam moest gaan, anders zou het er net zo snel weer aanzitten, werd gezegd. Inmiddels, kunnen we ook dit naar het land der fabelen verwijzen. [3]

Uit recent onderzoek [4] blijkt nu dat als het gewichtsverlies sneller is in de beginnende fase, het mogelijk een positief effect heeft op het onderhouden van het gezonde ‘nieuwe’ gewicht.

Het is echter niet mogelijk om een direct verband te trekken tussen die twee factoren, omdat er weinig of geen rekening wordt gehouden met andere factoren die het resultaat mogelijk beïnvloeden. Is het nu het snelle gewichtsverlies dat tot lange termijn succes leidt of beïnvloedt iets anders de uitkomst? Daar is nog te weinig over bekend.

Nu is er wel een onderzoek [5] waar we handvatten uit kunnen ontlenen wat de eventuele variabelen zouden kúnnen zijn.

De interventie in dit onderzoek wordt gecombineerd met ‘gedragstherapie’ tijdens frequente contactmomenten met een professional. Dit gebeurde dus naast het volgen van een calorie-arm dieet. Dit maakt dat er een andere variabele in het spel is waar in eerste instantie niet voldoende rekening mee is gehouden in het interpreteren van de data.

We kunnen dus zeggen dat het onderhouden van het gewicht op de lange termijn van meerdere factoren afhankelijk is. Het initiële gekozen dieet is hier niet bepalend.

Waar kun je op basis van dit laatste onderzoek dan wel invloed op uitoefenen en iets mee doen?

  • De frequentie van de contactmomenten met een professional
  • Support krijgen van een bekwame coach/professional
  • Toewerken naar een gedragsverandering met bijbehorende actieve levensstijl
  • Educatie over slaap, stress en andere factoren welke van invloed kunnen zijn (niet genoemd in het onderzoek, maar wel belangrijk)

De quick fix progressie foto’s dienen met een korrel zout genomen te worden en staan los van de kwaliteit van de coach. Het is een behaald korte termijn resultaat, maar het is geen oplossing voor het probleem van lange termijn gezond gewichtsonderhoud. Het laatste blijft een complex probleem voor velen, maar door invloed uit te oefenen op de factoren waar je controle over hebt, kun je je kans op succes maximaliseren.

Bronnenlijst

[1] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16002825[2] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17572309[3] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23363498[4] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12119640[5] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9001476

Leave A Comment