Dit is het privacybeleid van Perfect Performance Sport Center en Perfect Performance Sport Clinics. Hierin leggen we onder meer uit waarom we persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, welke gegevens dat zijn en welke rechten u heeft als wij uw persoonsgegevens verwerken.

Wie zijn wij?

Perfect Performance Sport Center is een privé sportschool in Schiedam, waar personal training en groepslessen op afspraak worden aangeboden. Perfect Performance Sport Clinics biedt sportgerelateerde opleidingen en cursussen aan.

Wij verwerken ook persoonsgegevens. U leest hier hoe wij daarbij uw privacy beschermen. Heeft u vragen over deze privacyverklaring? Of over het gebruik van uw persoonsgegevens door ons?

Neem dan contact met ons op. 

Cookies

Bezoekt u onze website, dan verwerken we uw persoonsgegevens met cookies. We gebruiken technische cookies om de website te laten functioneren. Ook gebruiken wij een programma voor websitestatistieken, maar daarbij anonimiseren we uw gegevens zo veel mogelijk. Lees meer in onze Cookieverklaring.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens om alle overeenkomsten met onze cliënten en cursisten tot stand te brengen en naar behoren uit te kunnen voeren. Wij dienen daarvoor soms contact met hen op te nemen. Wij vinden het bijvoorbeeld belangrijk om cliënten en cursisten op de hoogte te houden van relevante zaken en opleidingen waar zij zich voor hebben ingeschreven. Gegevens kunnen ook worden gebruikt voor tevredenheidsonderzoek of het versturen van benodigd cursusmateriaal.

Welke gegevens verzamelen en gebruiken we?

Als wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, is dat omdat u zelf contact met ons heeft opgenomen of u ergens voor bent ingeschreven. En u daarbij informatie over uzelf heeft gegeven. 

Mogen we uw persoonsgegevens verwerken?

Als organisatie mogen we alleen persoonsgegevens gebruiken om een reden die in de privacywetgeving staat. Zo’n reden heet een grondslag. 

De belangrijkste grondslag op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken is omdat dit noodzakelijk is om een overeenkomst tot stand te laten komen en uit te voeren. 

Andere grondslagen op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken, zijn toestemming van de betrokkene (artikel 6, eerste lid, onder a, van de AVG) en voldoen aan een wettelijke verplichting (artikel 6, eerste lid, onder c, van de AVG).

Toestemming

Verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming? Dan kunt u uw toestemming op ieder moment intrekken. Vanaf dat moment verwerken wij uw persoonsgegevens niet meer. Tenzij er (ook) een andere grondslag is om uw gegevens te verwerken.

Bijzondere of strafrechtelijke gegevens

Verwerken wij bijzondere persoonsgegevens (zoals medische gegevens) van u? Dan mogen wij dat doen vanwege de bescherming van uw vitale belangen.

Hoe beveiligen we uw gegevens?

Wij nemen zowel technische als organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die wij verwerken te beveiligen. Zodat deze gegevens bijvoorbeeld niet verloren raken. Wij doen dit volgens de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Een voorbeeld van een technische maatregel is dat uw gegevens via een beveiligde verbinding worden verzonden als u gebruikmaakt van een online formulier op onze website. Ook worden uw gegevens tijdens de verzending versleuteld. Dit betekent dat uw gegevens onleesbaar zijn, mochten ze in verkeerde handen terechtkomen.

Een voorbeeld van een organisatorische maatregel is dat alleen daartoe bevoegde medewerkers van Perfect Performance Sport Center uw gegevens mogen inzien. En deze medewerkers hebben alleen toegang tot uw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is om hun taken uit te voeren.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij uw gegevens verwerken. Wij bewaren uw gegevens tot twee maanden nadat uw lidmaatschap is beëindigd of tot twee maanden nadat uw opleiding is afgerond. Maar soms zijn wij verplicht om uw gegevens langer te bewaren. 

Delen wij uw gegevens met derden?

Wij zullen uw gegevens nooit met derden delen zonder uw nadrukkelijke toestemming hiervoor.

Wat zijn uw rechten?

U heeft een aantal privacyrechten. U kunt ons bijvoorbeeld vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken. En als de gegevens niet kloppen, die laten verbeteren. Ook kunt u ons in sommige gevallen vragen om uw gegevens te wissen, over te dragen of de verwerking van uw gegevens te beperken.

Tot slot kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. En bent u het niet eens met hoe wij uw gegevens verwerken? Dan kunt u een privacyklacht bij ons melden via onze contactpagina.

Laatst ge-update: 15 juli 2021